DLSZ Hitvallása és Célja

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Szövetségünk célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportolást támogassuk, ehhez az eszközrendszert és az információs hátteret biztosítsuk. A testi-lelki harmónia érdekében fontosnak tartjuk a sport iránti nyitottságot, ezzel elősegítve a város sporthagyományainak ápolását, eddigi eredményeinek megőrzését.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a város sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal - Dunaújváros sportéletének.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tervszerűen kívánja mindazoknak a dunaújvárosi és környékbeli sportolni vágyóknak - azon belül is a kispályás labdarúgást szeretőknek - az igényét kielégíteni, akik ennek a sportnak a hívei. Ebbe a körbe tartoznak a labdarúgást szerető szurkolók és nézők, valamint azok a játékvezetők is, akik ebben a munkában látják a sportolás kihívásait. Hosszú távú célunk, hogy a helyi fiatalokkal megszerettessük a labdarúgást, és ez által a sport szépségeivel, értékéivel megismertessük őket, hogy olyan egészséges felnőtté váljanak, akik ellenfeleiket és csapattársaikat tiszteletben tartják, és a későbbiekben is megtalálják helyüket a sport világában.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HITVALLÁSA

„Mindenki győztes, aki focizik"

Hisszük és valljuk, hogy akit a labdarúgás élménye megfogott azt soha el nem engedi. Hisz aki egyszer felment a pályára és gólt szerzett, az már győztese volt a „labdarúgásnak", ha nem is mérkőzés végén, de legbelül Önmagában bizonyosan.

Hisszük, hogy a labdarúgás - mint a világ legszebb játéka - összekapcsolja az embereket, játékosokat, szurkolókat, nézőket, barátokat, családokat egyszóval mindenkit, akik ebben a játékban valamilyen formában részt vesznek.

Tudjuk, hogy az, aki rendszeres testedzést végez, sportol, az önmaga teljesítményét fokozza, személyiségét formálja, életmódját alakítja, ellenfelét és társát tiszteletben tartja, a kudarcokat elviseli.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG CÉLJAI:

 1. A labdarúgás a sportolás népszerűsítése a kispályás labdarúgáson keresztül.
 2. Más labdarúgó szövetségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés és fenntartás.
 3. A kispályás labdarúgás szerelmeseinek sportolási vagy/és szórakoztatási igényeinek kielégítése.
 4. A fari play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, faji, vallási és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban.
 5. Rekreációs sportolási lehetőségek biztosítása.
 6. A labdarúgás szakmai színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése.
 7. Sporttanfolyamok szervezése / támogatása.
 8. A nézők, szurkolók szórakoztatása.
 9. A legjobbak elismerése, díjazása.
 10. Egészséges életre való nevelés.
 11. A sporthagyományok ápolása.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÁLTAL SZERVEZETT BAJNOKSÁGOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságokban, minden 14. életévét betöltött egészséges, labdarúgást szerető játékos/csapat benevezhet. Azok a csapatok és csapatvezetők, akik a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség rendszerébe és bajnokságaiba be szeretnének kapcsolódni, azoknak a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szabályzatát kell irányadónak tekinteni. (A részletes dokumentum a www.dlsz.hu/dokumentumtar internetes oldalról tölthető le, valamint a szövetség irodájában a kihelyezett faliújságon is olvasható.)

Azok, akik elfogadják a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szabályait és bekapcsolódnak a szövetség munkájába, azok a kiírások szerinti jogosultságokat megkapják. Ilyenek például a csapatok számára elkészített játékos igazolvány, a pályabeosztás elkészítése, játékvezető biztosítása, mindezek a bajnokság gördülékeny és szervezett lebonyolításához kapcsolódnak. A szövetségbe való belépés 1 évre szól, de a szabályok értelmében bármikor felbontható. A szervezeten belüli tagság az egyesületekre vonatkozó szabályok szerint alakul.

Az egyéb bizottságok felállításáért a főtitkár a felelős. A főtitkár az a személy a szervezeten belül, aki javaslatot tesz az elnök felé a bizottság összetételére, és annak elnöki posztjára. A szervezet elnöke ezt vagy elutasítja, vagy jóváhagyja. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke a bizottsági tagokat felkérheti, hogy demokratikus úton jelöljenek ki új elnököt. Elnököt nyílt szavazással lehet választani. A bizottsági tagság határozatlan időre szól.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG CÉLJA, MŰKÖDÉSÉNEK LÉTJOGOSULTSÁGA

„Mindenki győztes, aki focizik..."

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, a fent említett célokat és hitvallásokat gyakorolva, Dunaújvárosban a 14 év és 50 év közötti aktív lakosságának több mint a 13 %-ának, mindösszesen 1.517 igazolt amatőr, fél profi sportoló számára, biztosít sportolási lehetőséget szervezett kereteken belül.

Ezen kívül a hozzájuk kapcsolódó 38 játékvezetőnek és 37 sportszakembernek nyújt folyamatos sportoláshoz aktív munkát és örömöt. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség egy olyan (köz) terhet vállal magára, amely városunkban kimutathatóan a legnagyobb bázisú tömegsportot, rekreációs sportot öleli fel, melynek következményeképpen elősegíti a társadalomban az egészséges életet és a helyi társadalmat formálja.

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG LOGÓJA:

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség hivatalos lógójaA Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség új logója a labdarúgó játékosok, játékvezetők és a helyi labdarúgás iránt érdeklődők számára jól felismerhető, azonosításra szolgáló jele kíván lenni. A DLSZ új logójának elsődleges célja a megkülönböztetés és az egyértelmű jelölés megkönnyítve a tájékozódást a fenti célközönség között.

A jövőben alapvető elképzelhető célkitűzés lehet, hogy a DLSZ logót „®" azaz a „Törvényileg védve" elnevezésű védjegyoltalom alá helyezhetik, ami alapján a védjegyjogosult (Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség) kizárólagos joga van a védjegy használatára. Ezáltal és ennek a jövőbeni bárminemű felhasználása során a DLSZ logó akár komoly helyi értéket is képviselhet túlmutatva az alapvető szerepén, funkcióján.

A DLSZ LOGÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A DLSZ logó egyaránt tartalmaz szöveges feliratot, amely a szervezet neve és alapításának éve, illetve grafikai ábrát, úgynevezett emblémát is. Az utóbbi esetben az embléma részét képezi a Dunaújváros Megyei Jogú Város címere is, amely használatához megfelelő írásbeli engedély beszerzése szükségszerű. Ezen kívül az embléma egy futball labdát illetve babérkoszorút foglal magában. Az ábrát nem célszerű önmagában is, a nevet elhagyva használni, mert a szöveges információ szerves részét képezi a logónak.

A DLSZ LOGÓ FORMATERVEZÉSE

A DLSZ logó a szervezetet univerzálisan képi módon jelképezi, amelynek formai megtervezése annak arculatát határozza meg. A tervezés az alábbiakat kívántuk figyelembe venni:

Stílus: A DLSZ logójának komoly, de visszafogott stílusban megjelenített alakzata és színhasználata megfelel a választott célközönség által igényeltnek és nagy valószínűséggel jobban elfogadott és sikeresebb lesz a korábbi változatnál.

Színvilág: szintén a célközönség ízlésvilágát célozza a labdarúgást univerzálisan jelképező zöld szín használata. A Dunaújváros Megyei Jogú Város címerében felhasznált kék és piros színek is meghatározóak.

Formai bonyolultság: fontosnak tartottuk a stilizált megjelenítést, a kevéssé bonyolult, így jobban megjegyezhető és felismerhető formák használatát. Ilyen a futball labda amely a célsportot szimbolizálja egyetemlegesen, a babérkoszorú, amely a versenyt és a győzelmet jelképezi az európai kultúrkörben.

DLSZ LOGÓ VARIÁNSOK ÉS AZOK HASZNÁLATA

No1 EGY SZÍNŰ LOGÓ:

Az egyszínű logó használata csak abban az esetben megengedett, amikor másképpen nem lehetséges a megfelelő megjelenés. Ilyen eset lehet például az egyszínű póló, bögre, esernyő, speditőr és különféle ajándéktárgyak szitázása, nyomdai anyagok stancolása, tárgyak gravírozása, gépjármű matricázása, stb.

No2 SZÜRKE TONUSÚ LOGÓ:

Azokban az esetekben, ahol nem megoldható a színes változat használata, de megfelelőképpen és jó minőségben jelenik meg a DLSZ logó, úgy elfogadható alternatívaként szolgál a szürke tónusban történő használat. Pl: egyszerű levélpapír, vízjel, belső dokumentumok, jegyzőkönyvek, stb.

No3 TÖBB SZÍNŰ ÉS RÉSZLETGAZDAG LOGÓ:

Jellemzően ez a fajta logó az, amely leginkább teljesíti annak célkitűzését az egyedi megkülönböztetést más szervezetektől, illetve alapjául szolgálhat az internetes felületek és a nyomdaipari termékek marketing célú felhasználása során. Ez a szövetség leginkább és elsődlegesen preferált változata.

No4 TÖBB SZÍNŰ TÓNUSMENTES LOGÓ:

Az arculatban meghatározott egytónusú színekkel megjelenített logó a dekorációs anyagok elkészítésénél jöhet szóba, ahol a technológiai kivitelezés vagy a költséghatékonyság ezt szükségessé teszi. Pl: tárgyak matricázása színes fóliával, molinó nyomtatása, stb.

Dunaújváros, 2012. április 25.

Cserna Gábor Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármester

Kalácska András Dunaújváros Labdarúgó Szövetség elnök

Petrás Gábor Dunaújváros Labdarúgó Szövetség főtitkár 

Jelenlegi hely