Versenykiírás

Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2017/2018 Versenykiírás

Oszd meg másokkal!

DLSZ

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

MARKÓ LAJOS VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2017-2018 VERSENYKIÍRÁS TERVEZET

Dunaújváros MJV

Főtámogatónk:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatóink:

Zeusport Áruház, Campus étterem, Carissa Virágüzlet, Decathlon Sportáruház, Corso Étterem, Pinxit 2003 Kft.

Média partnerek:

Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújváros Online, Rádió 24, Dunaferr Hetilap, Dunaújváros Infó, Dunaújváros Közéleti Lap, D+ Televízió

Tartalom

 • A bajnokság rendezője
 • A bajnokság célja
 • A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
 • A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztályok létszáma
 • A bajnokság rendszere
 • A bajnokság időrendje
 • Létesítmény és játéktér
 • A mérkőzések jegyzőkönyve
 • Játékjogosultság
 • Igazolás,átigazolás
 • A játékosok létszáma
 • A játékosok felszerelése
 • A mérkőzések játékideje
 • A bajnokság helyezéseinek eldöntése
 • A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén
 • Visszalépés, törlés, halasztás, elmaradt mérkőzés, létszámhiányos kiállás
 • Játékvezetés 
 • Fegyelmi tárgyalás
 • Óvás,fellebbezés
 • A bajnokság díjazása
 • Egyéb rendelkezések

1. A bajnokság rendezője

A bajnokságot a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) írja ki, szervezi és működteti.

2. A bajnokság célja

 • Dunaújváros, és Dunaújváros vonzáskörzetének labdarúgást szerető játékosainak mozgási, sportolási lehetőség biztosítása.
 • Dunaújváros, és Dunaújváros vonzáskörzetének labdarúgást szerető játékosainak, csapatainak szervezett bajnoki rendszerben történő versenyeztetése.
 • A bajnokság győzteseinek, helyezettjeinek megállapítása.
 • A labdarúgás népszerűsítése, a mérkőzések nézőinek szórakoztatása.
 • A mozgás, az egészséges életmód előtérbe helyezése.

3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei

A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a DLSZ versenykiírását elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják, a nevezési lapot határidőre leadják, a nevezési és játékvezetői díjat határidőre befizetik (a befizetési szelvényt vagy fénymásolatát a nevezési laphoz csatolni kell), valamint nincs fennálló tartozásuk a DLSZ-szel szemben.

Előnevezési határidő: 2017. július 28.

Lehetőség van előnevezésre, ebben az esetben a nevezési díj 3.000 Ft-tal csökken.

Végső nevezési határidő: Minden osztályban egységes 2017. augusztus 11.

Nevezési díj

Nevezési díjak
„Zeus” I. osztályú csapatoknak 34.000 forint
„Campus” II. osztályú csapatoknak 28.000 forint
III. osztályú csapatoknak 22.000 forint
IV. osztályú csapatoknak 20.000 forint
„Decathlon” Senior osztályú csapatoknak 22.000 forint
 „Corso” Old Boys osztályú csapatoknak 16.000 forint
 „Carissa” Női osztályú csapatoknak Fordulónként kerül meghatározásra
 • Amelyik csapat a nevezési díjat nem egyenlíti ki (esetleges korábbi tartozásaival együtt) 2017. augusztus 11-ig, az a csapat 3.000 késedelmi díjat köteles fizetni.
 • Attól a csapattól, amelyik a befizetési kötelezettségeit (nevezési díj, késedelmi díj, átigazolási díj, stb.) nem teljesíti az első bajnoki mérkőzéséig, fordulónként levonunk 3-3 büntetőpontot (maximum 9 pont) az összteljesítményéből mindaddig, amíg tartozását nem rendezi, majd a harmadik fordulót követően a csapatot töröljük a bajnokságból.

4. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztályok létszáma

 • A bajnokságot „Zeus” I. osztály (10-12 csapat), „Campus” II. osztály (10-12 csapat), III. osztály
  (10-12 csapat) IV. osztály (nevezéstől függően), „Decathlon” Senior osztály (nevezéstől függően), „Corso” Old Boys osztály (nevezéstől függően), „Carissa” Női osztály (nevezéstől függően) csapatai alkotják. Az újonnan alakult csapatok az IV. osztályba nevezhetnek. Lehetőség van újonnan alakult csapatnak csak a tavaszi szezonra nevezni. Ebben az esetben az újonnan alakult csapat a IV. osztály küzdelmeiben teljes jogú csapatként lép be, eredményei a bajnokságba beleszámítanak, de minden ellenfelével csak egyszer (tavasszal) játszik.
 • „Decathlon” Senior osztályban a 35. életévüket betöltött játékosok szerepelhetnek.
 • „Corso” Old Boys osztályban a 42. életévüket betöltött, illetve a 2016/2017. évi bajnokságban játékjogosultságot szerzett játékosok szerepelhetnek.

5. A bajnokság rendszere

A bajnokság őszi és tavaszi rendszerben, oda-vissza körmérkőzéses formában kerül lebonyolításra.

 • „Zeus” I. osztály, „Campus” II. , III. osztály
  A csapatok ősszel és tavasszal is körmérkőzéses rendszerben küzdenek egymással (2x9-11 mérkőzés).
 • IV. osztályban, „Decathlon” Senior és „Corso” Old Boys osztályban a nevezések számának függvényében kerül meghatározásra a lebonyolítási forma.
 • „Carissa” Női osztály több fordulós kupa rendszerben kerül lebonyolításra, bajnoki döntővel.

6. A bajnokság időrendje

 • „Zeus” I. és „Campus” II., III. és IV., osztály 
  augusztus 28 – november 10.
  március 19 – június 15.
 • „Decathlon” Senior, „Corso” Old Boys és „Carissa” Női osztály
  szeptember 4 – november 3.
  március 26 – június 1.
 • „Zeus” I., „Campus” II., „Decathlon” Senior, „Corso” Old Boys és a „Carissa” Női osztály
  A mérkőzések időpontját a DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően (a mérkőzések időpontjával kapcsolatos kéréseket a nevezési laphoz lehet csatolni, melyet a Versenybizottság a lehetőségekhez mérten megpróbál figyelembe venni).
 • III-IV. osztály
  A mérkőzések időpontja a mérkőző csapatok megegyezése alapján kerül kijelölésre. A mérkőzések sorrendjében nem kötelező a sorsolást követni, a sorsolás a pályaválasztó csapat kilétét határozza meg.

 A mérkőzések lekötési időpontjai 18:15-19:00 óra között:

2017.08.30. 2018.03.20.
2017.09.05. 2018.03.27.
2017.09.12. 2018.04.03.
2017.10.03. 2018.05.08.
2017.10.10. 2018.05.11.
 • Ha az öt megjelölt lekötési időpont után valamelyik mérkőzés nem szövetségi nap végén a DLSZ kijelölheti a mérkőzés időpontját meghiúsulásában vétlen csapat javaslata alapján. Az így kijelölt mérkőzés időpontjáról és helyszínéről a DLSZ értesítést küld a csapoknak.
 • A csapatoknak szeptemberben-októberben, valamint áprilisban-májusban 3-3 mérkőzést (a két hónapban minimum 6 mérkőzést) kötelezően le kell játszaniuk. A melyik csapat az előírt mérkőzésszámot nem teljesíti, annak összpontszámából annyi pont kerül levonásra, amennyi mérkőzés az előírtból nem került lejátszásra (A pontlevonás maximum 3+3 pont). 7.

7. Létesítmény és játéktér

 • „Zeus” I., „Campus” II., „Decathlon” Senior, „Corso” Old Boys és a „Carissa” Női osztály
  A mérkőzések a dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakiskola, valamint a DPASE Vidámparki pályáján kerülnek megrendezésre, időpontját a DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően (a mérkőzések időpontjával kapcsolatos kéréseket a nevezési laphoz lehet csatolni, melyet a szövetség lehetőségekhez mérten megpróbál figyelembe venni).
 • III-IV. osztály
  A mérkőzéseket a pályaválasztó csapat által megjelölt pályán játsszák. A mérkőzés megrendezésével kapcsolatban felmerült költségek a pályaválasztó csapatot terhelik.
 • Amennyiben a pályát nem a DLSZ biztosítja, a pályák állapotáért (vonalak jól látható felfestése, kapuk rögzítése, hálók állapota, stb.) a pályaválasztó csapat felel. A betonborítású pályát bajnokság előtt jelezni kell a szövetség felé, amennyiben ott mérkőzést kíván rendezni bármely csapat. A játéktér használatának engedélyezése a szövetség 3 tagú bizottságának a hatásköre.

8. A mérkőzések jegyzőkönyve

 • A csapatoknak a mérkőzést megelőzően az MLSZ információs rendszerébe (ifa.mlsz.hu) fel kell tölteni a saját csapatösszeállításukat, amelyet kinyomtatva (nyomtató hiányában kézzel kimásolva) legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt 10 perccel a játékvezetőnek át kell adni, az igazolásokkal egyetemben. A kinyomtatott összeállítás a mérkőzés megkezdéséig módosítható.
 • A pályakerítésen belül az egységes színű számozott mezben szereplő játékosokon és cserejátékosokon kívül csapatonként csak két személy tartózkodhat, akiknek a nevét a kinyomtatott jegyzőkönyvre rá kell írni.

9. Játékjogosultság

 • A bajnokságban azok a labdarúgók szerepelhetnek, akik naptári nap szerint betöltötték a 14. életévüket és rendelkeznek a DLSZ által kiállított igazolással.
 • A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a bajnokság mérkőzésein. Sérülés, egészségkárosodás esetén a DLSZ-t semmilyen anyagi, kártérítési felelősség nem terheli.

10. Igazolás, átigazolás

 • Játékost leigazolni egész évben van lehetőség, kivéve a bajnokságok utolsó három fordulójának megkezdésétől augusztus1-ig terjedő időszak, valamint a december 15-től január 15-ig terjedő időszak. III. és IV. osztályban nem lehet leigazolni játékost május 20-tól augusztus1-ig, illetve a december 15-től január 15-ig terjedő időszakban.
 • Leigazoláshoz szükséges az adatbazis.dlsz@gmail.com email címre elküldeni az aláírt „MLSZ Igazoló lap”-ot, a játékos fényképét, a személyi igazolvány másolatát és az aláírt „MLSZ Állampolgársági nyilatkozatot”, valamint a DLSZ számlájára befizetni az 1.000 Ft-os igazolási díjat.
 • Átigazolni augusztus 1-től az adott (vagy érintett) bajnokság(ok) kezdetéig, valamint téli szünetében (kivéve a december 15-től január 15-ig terjedő időszak) van lehetőség. Átigazolási időn kívül akkor sem lehet átigazolni, ha az osztály valamennyi csapata hozzájárul.
 • Átigazoláshoz szükséges az adatbazis.dlsz@gmail.com email címre elküldeni az aláírt „MLSZ Átigazoló lap”-ot és a személyi igazolvány másolatát, valamint a DLSZ számlájára befizetni az 1.000 Ft-os átigazolási díjat shoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a DLSZ honlapjáról (https://dlsz.hu/dokumentumtar).
 • Az új igazolás és az átigazolás a hiánytalanul beérkezett dokumentációk és a díj befizetését követő 48 órán belül (szombat és vasárnap nem számolandó bele) átvehető a régi igazolás leadásával egyidejűleg.
 • Megszűnt, vagy kizárt csapat játékosait legkorábban a következő átigazolási időszakban lehet leigazolni.
 • Elveszett vagy megrongálódott versenyengedély cseréje 1.200 Ft.
 • Idény közbeni csapatnév változás adminisztrációs díja 5.000 Ft.
 • Új csapat alakulása esetén az új versenyengedélyek kiadása 500 F/fő (maximum 12 darab esetén).

11. A játékosok létszáma

A mérkőzésekre 5 mezőnyjátékos, 1 kapus, valamint maximum 10 cserejátékos nevezhető. A mérkőzésen korlátlanul lehet cserélni.

12. A játékosok felszerelése

A mérkőzéseket sportfelszerelésben, egységes színű, számozott mezben (a számot a mez hátoldalán jól látható méretben kell elhelyezni), tornacipőben vagy hernyótalpas cipőben kell lejátszani. Stoplis cipő viselése tilos. Azonos színű mez esetén a vendégcsapatnak kell más színű mezről gondoskodni.

13. A mérkőzések játékideje

A mérkőzés játékideje: 2x25 perc, térfélcserével, szünet nélkül. A mérkőzést a kiírt időpontba el kell kezdeni, várakozási idő nincs!

14. A bajnokság helyezéseinek eldöntése

A bajnokságok helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok összessége határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

 • a bajnokságban elért több győzelem
 • a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége,
 • a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól,
 • az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége,
 • az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége.

Bajnoki címről és a kiesésről minden osztályban csak pontkülönbség dönthet. Azonos pontszám esetében rájátszás mérkőzés dönt a helyezésről. Amennyiben a mérkőzés döntetlenül végződik, 2x5 perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, majd szükség esetén felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a kezdést ellenfelének. Kettőnél több csapat pontazonossága esetén körmérkőzéssel dől el a bajnoki cím és a kiesés.

15. A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

 • A „Zeus” I. osztályból nincs kieső. A „Zeus” I. osztály 10. helyezett csapata a „Campus” II. osztály 2. helyezett csapatával, a „Zeus” I. osztály 9. helyezett csapata a „Campus” II. osztály 3. helyezett csapatával kupa szabályok szerint oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik.
 • A „Campus” II. osztály 1. helyezettje felkerül „Zeus” I. osztályba. A „Campus” II. osztály 12. helyezettje kiesik a III. osztályba. A „Campus” II. osztály 11. helyezett csapata a III. osztály 2. helyezett csapatával, a Campus” II. osztály 10. helyezett csapata a III. osztály 3. helyezett csapatával kupa szabályok szerint oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik.
 • A III. osztály 1. helyezettje felkerül a „Campus” II. osztályba. A III. osztály 12. helyezettje kiesik a IV. osztályba. A III. osztály 11. helyezett csapata a IV. osztály 2. helyezett csapatával, a III. osztály 10. helyezett csapata a IV. osztály 3. helyezett csapatával kupa szabályok szerint oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik.
 • A IV. osztály 1. helyezettje felkerül a III. osztályba. A IV. osztályból nincs kieső. 
 • Amennyiben az osztályozós mérkőzéseken olyan eredmény születik, hogy nem lehet győztest meghatározni (idegenben szerzett gólok nem számítanak), 2x5 perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, majd szükség esetén felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a kezdést ellenfelének. A mérkőzések helyét és időpontját a DLSZ határozza meg.
 • Amennyiben valamelyik osztály 1. helyezettje nem vállalja a magasabb osztályban való szereplést, továbbra is az eredeti osztályban marad. Amennyiben valamelyik osztály 2. és/vagy 3. helyezettje nem vállalja a magasabb osztályban való szereplést, az osztályozó joga a 4. helyezett csapatra átszállhat.
 • Amennyiben valamelyik osztály 1. helyezettje nem vállalja a magasabb osztályban való szereplést, és/vagy az osztályozós jogot szerzett csapat nem vállalja az osztályozón való részvételt, az osztályozók párosítása erősorrend alapján kerül összeállításra.
 • A „Decathlon” Senior, „Corso” Old Boys  és a „Carissa” Női osztályból feljutás és kiesés nincs.
 • Visszalépések, kizárások miatt történő besorolások ügyében a DLSZ Versenybizottsága dönt. 

16. Visszalépés, törlés, halasztás, elmaradt mérkőzés, létszámhiányos kiállás

 • Amennyiben valamelyik csapat a bajnokságból visszalép, a visszalépés szándékát írásban kell közölni a DLSZ felé.
 • Az őszi szezonban visszalépett és kizárt csapat eredményei törlésre kerülnek. A téli szünetben, vagy a tavaszi szezonban megszűnt csapat tavaszi eredményei törlésre kerülnek, az őszi mérkőzések eredményei azonban csak abban az esetben kerülnek törlésre, ha az őszi szezonban volt elmaradt, vagy létszámhiányos mérkőzése a megszűnt csapatnak. 
 • Kizárt csapat a következő évben csak a IV. osztályban nevezhet.
 • Várható rossz idő esetén is meg kell jelenniük a csapatoknak és a játékvezetőnek a mérkőzés helyszínén, ahol a játékvezető dönt a mérkőzés esetleges elhalasztásáról.
 • Különösen szélsőséges időjárás esetén a DLSZ központilag is törölheti az adott játéknap összes mérkőzését.
 • Kisorsolt, illetve lekötött mérkőzés időpontját megváltoztatni csak a két csapat megállapodásával, a „Mérkőzés halasztási kérelem” formanyomtatvány kitöltésével (http://dlsz.hu/dokumentumtar), és a Versenybizottság jóváhagyásával lehet. A kérelmet legkésőbb egy nappal a kisorsolt időpont előtt a DLSZ hivatalos e-mail címére (dmjv.dlsz@gmail.com) kell elküldeni a kérelmező csapatvezetőnek. A fenti határidő betartása mellett a halasztásban érintett másik csapat vezetőjének hozzájáruló e-mailt kell küldenie. A halasztási kérelem csak abban az esetben érvényes, ha mindkét e-mail beérkezik a mérkőzés előtti napon. Mérkőzés napján halasztani, még a halasztásban vétlen csapat beleegyezésével sem lehet. A halasztott mérkőzést az eredeti időponttól számított három héten belül, de ősszel legkésőbb az idény végéig, tavasszal az utolsó két forduló megkezdéséig le kell játszani, egyébként a mérkőzés három pontját 5:0-s gólkülönbséggel a halasztásban vétlen csapat kapja. A III. és IV. osztályban a halasztott mérkőzések lejátszási határideje ősszel november 17., tavasszal: június 20. A bajnokság utolsó két fordulójában mérkőzést halasztani nem lehet (kivételt képez a III-IV. osztály). A halasztott mérkőzés megrendezéséről a halasztást kezdeményező csapatnak kell gondoskodni. Mérkőzést halasztani tavasszal és ősszel is maximum egy-egy alkalommal lehet. 
 • Ha valamely csapat nem áll ki a sorsolás szerinti időpontban, akkor a mérkőzés 3 pontját 5:0-s gólkülönbséggel (ha a vétlen csapat a mérkőzés félbeszakadásánál ennél nagyobb arányban vezet, akkor azzal a gólkülönbséggel) az ellenfél javára igazoljuk, és a vétkes csapattól pedig 2 büntető pontot levonunk. Második ki nem állás esetén további 6 büntetőpont kerül levonásra. Harmadik ki nem állás esetén a csapat törlésre kerül a bajnokságból. 
 • Ha valamely csapat létszámhiányosan kezdi meg és fejezi be a mérkőzést, akkor első esetben írásbeli figyelmeztetésben részesül. Második esetben a létszámhiányos csapattól 1 büntető pontot levonunk, harmadik esetben további 2 büntetőpont kerül levonásra, negyedik esetben további 4 büntetőpont kerül levonásra, ötödik eset után a csapat törlésre kerül a bajnokságból.
 • Ha valamely csapat létszámhiányosan kezdi meg a mérkőzést, majd a mérkőzés folyamán a létszáma a szabálykönyvben előírt minimum alá csökken (2+1) és a mérkőzés félbeszakad, a vétkes csapatot büntetőpontokkal sújtsuk. Első esetben a vétkes csapattól 1 büntető pontot levonunk, második esetben további 4 büntetőpont kerül levonásra, harmadik eset után a csapat törlésre kerül a bajnokságból. A mérkőzés 3 pontját 5:0-s gólkülönbséggel (ha a vétlen csapat a mérkőzés félbeszakadásánál ennél nagyobb arányban vezet, akkor azzal a gólkülönbséggel) az ellenfél javára igazoljuk. A létszámhiányos kiállások (16. pont 6. és 7. bekezdés) büntetőpontjai halmozódnak.

17. Játékvezetés:

 • A játékvezetői díjat két részletben kell befizetni a DLSZ számlájára, amelyről a DLSZ igazolást állít ki. Van lehetőség egyösszegű befizetésre is, de ebben az esetben a két részlet összegét az első befizetési határidőig kell teljesíteni.
 • Befizetési határidő és befizetendő összeg
  (AZ ÖSSZEGEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A PONTOS ÖSSZEGEK A VÉGLEGES VERSENYKIÍRÁSBAN, A NEVEZETT CSAPATOK SZÁMÁNAK ISMERETÉBEN KERÜLNEK MEGHATÁROZÁSRA)
Befizetési határidő és befizetendő összeg: 2017.09.15-ig​ 2018.03.13-ig​ Forduló​
„Zeus” I. osztályú csapatoknak 19.00 Forint 19.000 Forint 20 forduló
„Campus” II. osztályú csapatoknak 19.000 Forint 19.000 Forint 22 forduló
III. osztályú csapatoknak 19.000 Forint 19.000 Forint 22 forduló
IV. osztályú csapatoknak 15.000 Forint 15.000 Forint 20 forduló
„Decathlon” Senior osztályú csapatoknak 16.000 Forint 16.000 Forint 18 forduló
 „Corso” Old Boys osztályú csapatoknak 13.000 Forint 13.000 Forint 18 forduló
 • Carissa” Női osztályban a kupafordulókat megelőzően kell a játékvezetői díjat a DLSZ felé rendezni, melynek összege a mérkőzések számától függően változik.
 • Amelyik csapat a játékvezetői díjat az előírt határidőig nem fizeti be, annak a csapatnak a mérkőzése nem kerül kiírásra, a mérkőzés 3 pontját 5-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazoljuk. Az elmaradt mérkőzés(ek) miatt a vétkes csapattól a 16. pontban meghatározott büntetőpontokat vonunk le, nem fizetés esetén a harmadik fordulót követően a csapatot a bajnokságból töröljük.
 • A játékvezető kijelölését a mérkőzésekre a DLSZ JB végzi. 
 • A játékvezető köteles a mérkőzés megkezdése előtt legalább 15 perccel megjelenni.
  Ha a kisorsolt mérkőzés játékvezetője nem jelenik meg, a két csapat megegyezése alapján szükség játékvezető vezetheti le a mérkőzést, amelyet a jegyzőkönyvben a mérkőzés megkezdése előtt rögzíteni kell.
 • A mérkőzéseket minden osztályban egy játékvezető vezeti. A mérkőző csapatok kérhetnek két játékvezetőt a mérkőzésükre, de ebben az esetben a DLSZ kiszámlázza a második játékvezető díját. 
 • A mérkőzés előtt a játékvezetőnek a DLSZ által kiállított igazolással kell a játékosokat igazolni. Vitás esetben a játékos köteles valamilyen fényképes igazolványát bemutatni.
 • A csapatok írásban kérhetik a DLSZ-től, ha valamelyik játékvezető működését mérkőzéseikre nem kérik. Ilyen irányú igényt a csapatvezető az átigazolási időszakban nyújthat be (maximum egy játékvezetőről lehet lejelentkezni).

18. Fegyelmi tárgyalás

 • Fegyelmi tárgyalást a DLSZ Fegyelmi Bizottsága tartja, minden kedden 17-18 óra között. A kiállított játékos és a csapatvezető a fegyelmi tárgyaláson részt vehet. A mérkőzésen véglegesen kiállított játékos igazolását a játékvezető a mérkőzést követően bevonja és azt a DLSZ-hez eljuttatja. Az igazolást a játékos ismételt játékjogosultságakor a DLSZ Kispályás Bizottsága adja ki.
 • A DLSZ Fegyelmi Bizottságának határozatát /eltiltás mérkőzés(ek)ről/ abban a versenysorozatban kell letölteni, amelyben a fegyelmi vétség elkövetésre került. Amennyiben a fegyelmi határozat /eltiltás/ időtartamra szól, a határozat /eltiltás/ a DLSZ által szervezett minden sportrendezvényre érvényes.
 • Súlyosabb incidens (pl. tettlegesség) esetén a fegyelmi tárgyalást az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának Fegyelmi Bizottsága folytatja le, ebben az esetben az eltiltás minden MLSZ versenyrendszerben szereplő kiírásra érvényes.
 • Ha egy mérkőzés részvevőjét (aki lehet csapatvezető vagy játékos) a Fegyelmi Bizottság határozatában eltiltással sújt, az a csapatvezető/játékos az eltiltás ideje alatt sem csapatvezetőként, sem játékosként nem vehet részt a játékban és nem foglalhat helyet a kispadon.
 • Egy mérkőzés játékvezetője kezdeményezhet fegyelmi eljárást olyan játékos, vagy csapatvezető ellen, aki az adott mérkőzés jegyzőkönyvében nem szerepel, de a pályakerítésen kívül súlyos sportszerűtlenségben vétkes, amennyiben ezt az adott mérkőzés jegyzőkönyvében rögzíti.

19. Óvás, fellebbezés

 • Óvást a mérkőzést követő 3 napon belül, írásban lehet a DLSZ felé benyújtani, óvási díj befizetését igazoló szelvénnyel együtt.
 • Óvási díj: 8.000 Ft
 • Az óvást a Versenybizottság bírálja el, az óvás eredményéről benyújtó csapatot írásban tájékoztatja.
 • Az óvás határozata ellen a DLSZ elnökéhez lehet fellebbezni, a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül, írásban a fellebbezési díj befizetésével.
 • Fellebbezési díj: 10.000 Ft
 • Az óvási/fellebbezési díjat a DLSZ az óvás/fellebbezés elfogadása esetén visszatéríti.

20. A bajnokság díjazása

 • Díjazásba részesül minden osztály 1-3. helyezett csapata.
 • A „Zeus” I. osztályban külön díjazásban részesül: a legtöbb gólt szerző játékos (Lovász Béla díj -arany cipő, ezüst cipő, bronz cipő), a legjobb játékos (Markó Lajos díj), legjobb kapus (Török Kálmán díj), a legjobb 21 év alatti játékos (Fejes László díj).
 • Külön díjazásban részesül minden osztály legtöbb gólt szerző játékosa. A legtöbb gólt elért játékosok meghatározásánál nem számítanak bele az azon csapat(ok) ellen szerzett gólok , amely csapatok eredményeikkel együtt törlésre kerültek.  
 • Külön díjazásban részesül a szezon legjobb játékvezetője.
 • A DLSZ „Tisztelet díjában” részesül az a sportember, aki a dunaújvárosi labdarúgás területén kiemelkedő tevékenységével, teljesítményével és munkájával segíti a helyi sportéletet. A díjra érdemes személyt a Társadalmi Felelősség Bizottsága jelöli ki, és terjeszti fel az elismerésre.

21. Egyéb rendelkezések

 • A mérkőzéseken alkalmazott játékszabályokat a „Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Játékszabályai 2017/2018.” tartalmazza (https://dlsz.hu/dokumentumtar).
 • A pályaválasztó csapat köteles a szabály előírásainak megfelelő labdát biztosítani.
 • Az oktatási intézményekben található sportpályák esetén, az oktatási intézmény teljes területén, valamint a Vidámparki sportkomplexum teljes területén tilos a dohányzás.
 • Ittas állapotban pályára lépni, illetve a pálya környezetében tartózkodni nem lehet! Az alkoholos befolyásoltság alatt álló játékos szerepeltetését a játékvezető megtiltja.
 • A DLSZ által szervezett sporteseményeknek helyt adó intézmények Házirendjében foglaltak elfogadása és betartása mindenki számára kötelező, aki az eseményen bármilyen minőségben részt vesz (játékosok, csapatvezetők, nézők, DLSZ delegáltak, stb.).
 • Minden olyan kérdésben, amelyben a versenykiírás nem rendelkezik, a rendező szervezet (DLSZ) dönt az MLSZ szabályzatok, az általános alapelvek, a játékszabályok szelleme és a fair play szem előtt tartásával.

Dunaújváros, 2017. július 5.

Petrás Gábor Mészáros István
Főtitkár
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Versenybizottság elnök
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Letölthető dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon 2017/2018 Versenykiírás3.18 MB
PDF ikon 2017/2018 Szabálykönyv2.59 MB