DLSZ Hitvallása és Célja

Oszd meg másokkal!

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Szövetségünk célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportolást támogassuk, ehhez az eszközrendszert és az információs hátteret biztosítsuk. A testi-lelki harmónia érdekében fontosnak tartjuk a sport iránti nyitottságot, ezzel elősegítve a város sporthagyományainak ápolását, eddigi eredményeinek megőrzését.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a város sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal - Dunaújváros sportéletének.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tervszerűen kívánja mindazoknak a dunaújvárosi és környékbeli sportolni vágyóknak - azon belül is a kispályás labdarúgást szeretőknek - az igényét kielégíteni, akik ennek a sportnak a hívei. Ebbe a körbe tartoznak a labdarúgást szerető szurkolók és nézők, valamint azok a játékvezetők is, akik ebben a munkában látják a sportolás kihívásait. Hosszú távú célunk, hogy a helyi fiatalokkal megszerettessük a labdarúgást, és ez által a sport szépségeivel, értékéivel megismertessük őket, hogy olyan egészséges felnőtté váljanak, akik ellenfeleiket és csapattársaikat tiszteletben tartják, és a későbbiekben is megtalálják helyüket a sport világában.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HITVALLÁSA

„Mindenki győztes, aki focizik"

Hisszük és valljuk, hogy akit a labdarúgás élménye megfogott azt soha el nem engedi. Hisz aki egyszer felment a pályára és gólt szerzett, az már győztese volt a „labdarúgásnak", ha nem is mérkőzés végén, de legbelül Önmagában bizonyosan.

Hisszük, hogy a labdarúgás - mint a világ legszebb játéka - összekapcsolja az embereket, játékosokat, szurkolókat, nézőket, barátokat, családokat egyszóval mindenkit, akik ebben a játékban valamilyen formában részt vesznek.

Tudjuk, hogy az, aki rendszeres testedzést végez, sportol, az önmaga teljesítményét fokozza, személyiségét formálja, életmódját alakítja, ellenfelét és társát tiszteletben tartja, a kudarcokat elviseli.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG CÉLJAI:

 1. A labdarúgás a sportolás népszerűsítése a kispályás labdarúgáson keresztül.
 2. Más labdarúgó szövetségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés és fenntartás.
 3. A kispályás labdarúgás szerelmeseinek sportolási vagy/és szórakoztatási igényeinek kielégítése.
 4. A fari play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, faji, vallási és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban.
 5. Rekreációs sportolási lehetőségek biztosítása.
 6. A labdarúgás szakmai színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése.
 7. Sporttanfolyamok szervezése / támogatása.
 8. A nézők, szurkolók szórakoztatása.
 9. A legjobbak elismerése, díjazása.
 10. Egészséges életre való nevelés.
 11. A sporthagyományok ápolása.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÁLTAL SZERVEZETT BAJNOKSÁGOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságokban, minden 14. életévét betöltött egészséges, labdarúgást szerető játékos/csapat benevezhet. Azok a csapatok és csapatvezetők, akik a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség rendszerébe és bajnokságaiba be szeretnének kapcsolódni, azoknak a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szabályzatát kell irányadónak tekinteni. (A részletes dokumentum a www.dlsz.hu/dokumentumtar internetes oldalról tölthető le, valamint a szövetség irodájában a kihelyezett faliújságon is olvasható.)

Azok, akik elfogadják a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szabályait és bekapcsolódnak a szövetség munkájába, azok a kiírások szerinti jogosultságokat megkapják. Ilyenek például a csapatok számára elkészített játékos igazolvány, a pályabeosztás elkészítése, játékvezető biztosítása, mindezek a bajnokság gördülékeny és szervezett lebonyolításához kapcsolódnak. A szövetségbe való belépés 1 évre szól, de a szabályok értelmében bármikor felbontható. A szervezeten belüli tagság az egyesületekre vonatkozó szabályok szerint alakul.

Az egyéb bizottságok felállításáért a főtitkár a felelős. A főtitkár az a személy a szervezeten belül, aki javaslatot tesz az elnök felé a bizottság összetételére, és annak elnöki posztjára. A szervezet elnöke ezt vagy elutasítja, vagy jóváhagyja. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke a bizottsági tagokat felkérheti, hogy demokratikus úton jelöljenek ki új elnököt. Elnököt nyílt szavazással lehet választani. A bizottsági tagság határozatlan időre szól.

A DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG CÉLJA, MŰKÖDÉSÉNEK LÉTJOGOSULTSÁGA

„Mindenki győztes, aki focizik..."

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, a fent említett célokat és hitvallásokat gyakorolva, Dunaújvárosban a 14 év és 50 év közötti aktív lakosságának több mint a 13 %-ának, mindösszesen 1.517 igazolt amatőr, fél profi sportoló számára, biztosít sportolási lehetőséget szervezett kereteken belül.

Ezen kívül a hozzájuk kapcsolódó 38 játékvezetőnek és 37 sportszakembernek nyújt folyamatos sportoláshoz aktív munkát és örömöt. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség egy olyan (köz) terhet vállal magára, amely városunkban kimutathatóan a legnagyobb bázisú tömegsportot, rekreációs sportot öleli fel, melynek következményeképpen elősegíti a társadalomban az egészséges életet és a helyi társadalmat formálja.

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG LOGÓJA:

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség hivatalos lógójaA Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség új logója a labdarúgó játékosok, játékvezetők és a helyi labdarúgás iránt érdeklődők számára jól felismerhető, azonosításra szolgáló jele kíván lenni. A DLSZ új logójának elsődleges célja a megkülönböztetés és az egyértelmű jelölés megkönnyítve a tájékozódást a fenti célközönség között.

A jövőben alapvető elképzelhető célkitűzés lehet, hogy a DLSZ logót „®" azaz a „Törvényileg védve" elnevezésű védjegyoltalom alá helyezhetik, ami alapján a védjegyjogosult (Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség) kizárólagos joga van a védjegy használatára. Ezáltal és ennek a jövőbeni bárminemű felhasználása során a DLSZ logó akár komoly helyi értéket is képviselhet túlmutatva az alapvető szerepén, funkcióján.

A DLSZ LOGÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A DLSZ logó egyaránt tartalmaz szöveges feliratot, amely a szervezet neve és alapításának éve, illetve grafikai ábrát, úgynevezett emblémát is. Az utóbbi esetben az embléma részét képezi a Dunaújváros Megyei Jogú Város címere is, amely használatához megfelelő írásbeli engedély beszerzése szükségszerű. Ezen kívül az embléma egy futball labdát illetve babérkoszorút foglal magában. Az ábrát nem célszerű önmagában is, a nevet elhagyva használni, mert a szöveges információ szerves részét képezi a logónak.

A DLSZ LOGÓ FORMATERVEZÉSE

A DLSZ logó a szervezetet univerzálisan képi módon jelképezi, amelynek formai megtervezése annak arculatát határozza meg. A tervezés az alábbiakat kívántuk figyelembe venni:

Stílus: A DLSZ logójának komoly, de visszafogott stílusban megjelenített alakzata és színhasználata megfelel a választott célközönség által igényeltnek és nagy valószínűséggel jobban elfogadott és sikeresebb lesz a korábbi változatnál.

Színvilág: szintén a célközönség ízlésvilágát célozza a labdarúgást univerzálisan jelképező zöld szín használata. A Dunaújváros Megyei Jogú Város címerében felhasznált kék és piros színek is meghatározóak.

Formai bonyolultság: fontosnak tartottuk a stilizált megjelenítést, a kevéssé bonyolult, így jobban megjegyezhető és felismerhető formák használatát. Ilyen a futball labda amely a célsportot szimbolizálja egyetemlegesen, a babérkoszorú, amely a versenyt és a győzelmet jelképezi az európai kultúrkörben.

DLSZ LOGÓ VARIÁNSOK ÉS AZOK HASZNÁLATA

No1 EGY SZÍNŰ LOGÓ:

Az egyszínű logó használata csak abban az esetben megengedett, amikor másképpen nem lehetséges a megfelelő megjelenés. Ilyen eset lehet például az egyszínű póló, bögre, esernyő, speditőr és különféle ajándéktárgyak szitázása, nyomdai anyagok stancolása, tárgyak gravírozása, gépjármű matricázása, stb.

No2 SZÜRKE TONUSÚ LOGÓ:

Azokban az esetekben, ahol nem megoldható a színes változat használata, de megfelelőképpen és jó minőségben jelenik meg a DLSZ logó, úgy elfogadható alternatívaként szolgál a szürke tónusban történő használat. Pl: egyszerű levélpapír, vízjel, belső dokumentumok, jegyzőkönyvek, stb.

No3 TÖBB SZÍNŰ ÉS RÉSZLETGAZDAG LOGÓ:

Jellemzően ez a fajta logó az, amely leginkább teljesíti annak célkitűzését az egyedi megkülönböztetést más szervezetektől, illetve alapjául szolgálhat az internetes felületek és a nyomdaipari termékek marketing célú felhasználása során. Ez a szövetség leginkább és elsődlegesen preferált változata.

No4 TÖBB SZÍNŰ TÓNUSMENTES LOGÓ:

Az arculatban meghatározott egytónusú színekkel megjelenített logó a dekorációs anyagok elkészítésénél jöhet szóba, ahol a technológiai kivitelezés vagy a költséghatékonyság ezt szükségessé teszi. Pl: tárgyak matricázása színes fóliával, molinó nyomtatása, stb.

Dunaújváros, 2012. április 25.

Kalácska András Dunaújváros Labdarúgó Szövetség elnök

Petrás Gábor Dunaújváros Labdarúgó Szövetség főtitkár