Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség története

Oszd meg másokkal!

Az oldal a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség történetét tárja fel.

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség története

A Magyar Testnevelési és Sportszövetség 1963 decemberében tartott kongresszusán elhatározták, hogy új sporttömegszervezeteket hoznak létre az ország különböző városaiban, járásaiban. Dunaújvárosban a Járási Testnevelési és Sporttanácsot alapították meg, mint sportszervezetet, melynek vezetője Menyhárt Sándor lett. Két év sem telt el, amikor 1965-ben Nyúl Gyula vette át a munkát a sporttanács élén. Feladata volt a járás sportjának összehangolása, irányítása valamint felügyelete. Ide tartozott az iskolák testnevelési irányzatainak kialakítása, a különböző felállított szövetségek – atlétikai szövetségek, kézilabda szövetségek, labdarúgó szövetségek – edzéstervezeteinek, programjainak elfogadása is. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Dunaújvárosban létrehozta a Városi Testnevelési és Sporttanácsot, melynek vezetője Lábodi Ferenc volt. Munkájuk a városi sport életében volt jelen, hozzájuk tartozott az iskolai testnevelési tematikák, a sportmozgalmak és a különböző városi sportszervezetek munkáinak koordinálása, vagyis ők ellenőrizték és felügyelték a városi sportéletet. A Járási Labdarúgó Szövetség dunaújvárosi székhellyel is rendelkezett. A szövetség vezetői posztját Tölgyesi József töltötte be. Munkájuk során a Járási Labdarúgó Bajnokság és a Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság felnőtt és ifjúsági korosztályának mérkőzéseit szervezték és koordinálták. A járási bajnokságokban ekkor 14 csapat szerepelt Adonytól, Nagykarácsonyig bezárólag.

1971-ben a Járási Testnevelési és Sportszövetség és a Városi Testnevelési és Sportszövetség úgy határozott, hogy közösen létrehozzák a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséget, melynek célja a városi és járási labdarúgás eseményeinek, sportéletének összehangolása volt. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség első elnöke Tölgyesi József, a főtitkára Markó Lajos lett. Az ő feladatuk volt, hogy összhangot alakítsanak ki a városi és járási labdarúgó szervezetek között és így egységes képet kapjanak a szervezetekről. Tevékenységük kiterjedt a városi iskolai bajnokságoktól elkezdve egészen a vállalati, üzemi bajnokságokig. A hetvenes évek elején a városban egyre jobban elszaporodtak a kispályás grund csapatok. Erre figyelt fel a DLSZ főtitkára Markó Lajos és egy versenyrendszert talált ki ezeknek az alakulatoknak. Így 1973-ban megrendezésre került az első Városi Kispályás Bajnokság.

Az első városi kispályás labdarúgó mérkőzést az akkori Maximenkó közben lévő salakos pályán játszották a csapatok. Az egyre népszerűbbé váló kispályás labdarúgást mind több helyszínen kellet megszervezni, az egyre több csapatot pedig különböző szintű csoportokba besorolni. Majd végül kialakult egy egységes versenyeztetési rendszer. A szövetség hatáskörébe tartozott a járási és a megyei bajnokságok lebonyolítása mellett az iskolai és az úgynevezett üzemi bajnokságok szervezése, felügyelete is. Ezen kívül a játékvezetők biztosítása a mérkőzésekre, valamint a különböző sporttanfolyamok szervezése és lebonyolítása is. 1991- ben az elhunyt Tölgyesi Józsefet, Dr. Deák László váltotta az elnöki székben. A rendszerváltás után az új sporttörvényekhez kellett igazodni, így 1994-ben önálló szövetséget alapítottak a tagok, melyet a Fejér Megyei Bíróság 1994. augusztus 09.-én nyilvántartásba is vett.

1998-ban hosszú betegség után elhunyt Markó Lajos, kinek nevéhez fűződik a város legnagyobb amatőr, rekreációs bajnokságának megszervezése a Dunaújvárosi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Markó Lajos, 1950-ben került az akkori Dunapentelére, mint sportvezető. Az itt eltöltött 48 évben nagy segítségére volt a járásnak, és a város sportéletének. Munkája és emléke előtt tisztelegve, Dunaújváros sportvezetői – egyetértésben a helyi sportélet többi szereplőjével - a városi kispályás labdarúgó bajnokságot róla nevezték el. A DLSZ főtitkári posztjára ekkor Tóth József került. A következő fontos személyi változás 2000-ben történt, amikor Dr. Deák László elnököt, Kornis István váltotta. Kornis 2002-ig maradt a posztján, majd Martikán Mihály lett az elnök 2007-ig. Az őt követő Nyúl Gyula, a Városi Sportosztály vezetője volt 2000-től, 2007-ig, majd a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkári munkáját látta el. 2007–ben került az elnöki székbe, segítője Balogh Dávid főtitkár lett.

2011-ben Nyúl Gyula felkéri a Dunaújvárosi Sportiskola sportszervezőjét, Kalácska Andrást, hogy vegye át a szövetség elnöki teendőit. Az új elnök Kalácska András 2011-ben kezdte meg munkáját a szövetség élén, melynek főtitkári posztjára a közgyűlés Petrás Gábornak szavazott bizalmat. Változások nem csak a szervezet személyi felépítésében történt. Új belső- és külső kommunikációs stratégiát dolgoztak ki a vezetők, valamint tervezetten előkészítették a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség arculatát, kidolgozták a rövid és hosszú távú céljaikat és hitvallásukat. Nagyon fontos céljuk volt, hogy környezetükkel olyan kapcsolatot teremtsenek – legyenek ezek akár a helyi döntéshozók, vagy leendő partnerek, támogatók, akiket a szervezetbe be tudnak kapcsolni – mellyel sikeresebbek és erősebbek lehetnek. Ennek érdekében korrekt munkakapcsolatot alakítottak ki a helyi médiával, hogy ilyen módon is információkat juttassanak el az érdeklődőkhöz.