DLSZ Tisztelet díj

DLSZ Tisztelet Díj

Oszd meg másokkal!
„Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztelet díj”

A jogosultság feltételei

A „Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztelet díj” kitüntetést, azon személynek vagy közösségnek adományozza a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ), aki a helyi labdarúgóéletben kiemelkedő szerepet tölt be, hozzájárul a dunaújvárosi labdarúgás színvonalának emeléséhez, népszerűsítéséhez, példaértékűen kiváló, magas színvonalú munkát végez, megbízható, magatartása és kötelességtudata elismerésre méltó, a labdarúgás területén elért eredményeivel, teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és Dunaújváros jó hírnevét öregbíti.

A díj átadása

A „Tisztelet díj” kitüntetésben évenként egy személy vagy közösség részesülhet. A díj átadására minden évben a Markó Lajos Kispályás Labdarúgó Bajnokság eredményhirdetésén kerül sor.

A javaslat beadásának feltételei és szabályai

A díj adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat minden év július 2-ig kell eljuttatni a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságához (email-ben vagy személyesen). A bizottság felterjesztésére adományozható a rangos elismerés, mely a díjazott munkájáért szóló köszönet is egyben.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell

  • az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
  • az elismerésre javasolt munkásságának, teljesítményének ismertetését, valamint
  • a jelölés részletes indokolását.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a meghatározott feltételeknek megfelelő javaslat vehető figyelembe.

Egyéb rendelkezések

  • A díj indokolt esetben a rögzítettektől eltérő időpontban is adományozható.
  • Ugyanazon személy vagy közösség háromévente legfeljebb egy alkalommal részesülhet a „Tisztelet díj” elismerésben.
  • A „Tisztelet díj” kitüntetésben részesülő, emléktárgyat és díszes oklevelet kap.
  • Közösség vagy szervezet részére adományozott elismerés átvételére a közösség vagy szervezet képviselője jogosult.
  • A „Tisztelet díj” az arra méltó személy halála után is adományozható.
  • Elhunyt személy részére adományozott elismerés átvételére az elismerésben részesített örököse vagy családja képviselője jogosult. Ebben az esetben az emléktárgy, és az oklevél az elhunyt örökösét illeti meg.
  • A „Tisztelet díj” elismerésben részesült személy és közösség a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) és a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, és meghívást kap a DLSZ által rendezett sporteseményekre.

Záró rendelkezések

Az elismerést az adományozásra jogosult (DLSZ) indokolt határozattal visszavonhatja attól, aki e megbecsülésre méltatlanná vált, és a megvonás tényét az érdekelttel - ha elhalálozott, az elhalt családjával - közli.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tisztelet díjban részesültek:

Kovács József 2018 év.

Viszokai László 2017 év.

Jurinka Zoltán 2016 év.

Karmacsi Tamás 2015. év 

Dunaújváros, 2018. július 22. Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség