DLSZ társadalmi szerepvállalása

Oszd meg másokkal!

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DLSZ) által követett társadalmi felelősségvállalási politika és gyakorlat alapvetően a labdarúgás, a tömegsport népszerűségére alapozódik. E területeken érvényesülnek a DLSZ maga elé kitűzött társadalmi céljai, prioritásai. A Szövetség olyan kezdeményezéseket, javaslatokat, projekteket támogat, illetve segíti azok megvalósítását, amelyek értéket ápolnak vagy teremtenek, közcélúak, megvalósításuk pedig minőségi módon történik. A DLSZ felismerte, hogy a városi labdarúgó bajnokságok szervezése, valamint a sportnapok, a labdarúgótornák és a rendezvények egy részével összekapcsolt jótékonysági akciók jelentik azt az utat, amely a társadalom értékeinek felismeréséhez, kiválasztásához és támogatásához vezet.

Számos programmal segítünk rászorulókat, egészségügyi vagy más okokból segítséget igénylőket. Kiemelten kezelünk minden olyan törekvést, amellyel hatékonyan járulhatunk hozzá a labdarúgás és a tömegsport lehetőségeivel közvetlenül és tágabb értelemben az egészség megőrzéséhez. Társadalmi törekvéseinkben nemcsak saját elképzeléseinkre és tapasztalatainkra támaszkodunk, hanem már megvalósult (akár nemzetközi) ötleteket és összehasonlítási alapokat is megvizsgálunk. Meggyőződésünk, hogy ez az egyik módja annak, hogy biztosíthassuk a DLSZ sikeres hosszú távú fejlődését.

Tudjuk, hogy egy felelős társadalmi szervezet sikere nemcsak az eredményein mérhető, hanem azzal is, hogy miként szolgálja a közösséget, és miként változtatja meg az emberek életét, mindennapjait. A DLSZ igyekszik lépéseket tenni, hogy támogassa a társadalom fejlődését az egészséges életmód hirdetésével, a mozgás a sportolás lehetőségének megteremtésével, ezzel is erősítve közösségeket, baráti társaságokat, csapatokat, csoportokat.

A társadalmi szerepvállalásunkat ugyanazzal a fegyelemmel, stratégiával és felelősségvállalással kezeljük, mint teszi azt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzattal és a város vezetőivel olyan fenntartható megoldásokat igyekszünk megvalósítani, melyek pénzügyi és szakmai erőforrásainkat azon közösségek szolgálatába állítják, melyek a labdarúgás és a tömegsport területén tevékenykednek.

A DLSZ a nagyszabású és széles rétegeket elérő programjai egyszerre juttatják kifejezésre a sport és a jövő generáció iránti elkötelezettségét. Rendezvényeink, bajnokságaink a korábbi évekhez képest még szélesebb rétegeket céloznak meg, többek között (5-12 éves) gyermekeknek bemutató jelleggel, valamint lányoknak, hölgyeknek bajnoki rendszer keretében szervezett mérkőzésekkel, versenyzési lehetőségekkel.

Jó kapcsolatokat ápolunk az iskolákkal, óvodákkal, intézményekkel, de nem támogatunk olyan társaságokat és rendezvényeket, amelyek sértik az emberi jogokat, a közjót, a közerkölcsöt, a jó ízlést, vagy bármilyen jellegű diszkriminatív véleményt képviselnek.

Arra törekszünk, hogy inkább kevesebb, de jelentős, általunk támogatott vagy szervezett rendezvény legyen, hiszen erőforrásainkat, lehetőségeinket így tudjuk leginkább a támogatásra koncentrálni. A minél nagyobb hatékonyság érdekében terveinket, megvalósult és potenciális projektjeinket rendszeresen felülvizsgáljuk, kiértékeljük, miközben igyekszünk komoly pozitív társadalmi visszhangot kiváltó, illetve széles tömegeket elérő együttműködések kiválasztására.

Tevékenységünket úgy végezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten a leginkább megfeleljünk a társadalmi igényeknek. Azon túl, hogy a társadalom szerves részeként szem előtt tartjuk az általános össztársadalmi érdekeket, a közvetlen környezetünk iránt is különösen nagy felelősséggel tartozunk.

Kiemelten kezelünk minden olyan támogatást, amely a DLSZ mindennapi tevékenységével, életével kapcsolatos. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink tiszteletben tartsák az általunk vallott értékeket, valamint hogy támogatásaink a lehető legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érjék el. Ezen felül kiválasztjuk azokat a területeket, melyeket előnyben részesítünk mind a szponzoráció, mind pedig a mecenatúra területén. Következésképpen kiemelten kezeljük általában véve a gyermekek, a rászorulók és a helyi közösségek támogatását. A hitelesség és a megbízhatóság elvének megfelelően, a legszigorúbb etikai normák mentén kezeljük társadalmi tevékenységünket. Döntéseinket szakmai, stratégiai és etikai szempontok alapján hozzuk meg.

Tevékenységünkkel kapcsolatban fontosnak tartjuk a korrekt tájékoztatást, ezért teljesítményünkről rendszeresen beszámolunk a rendelkezésünkre álló médiafelületeken és az interneten. Kizárólag rendezett hátterű programokat szervezünk és támogatunk. A kölcsönös bizalom alapvető elve alapján működünk együtt a programjainkban részt vevő minden partnerünkkel – ugyanígy azonban, a bizalommal való visszaélést a további együttműködést kizáró oknak tekintjük.

Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a sport sokszereplős játék, rengeteg érintettje van, a nézőktől kezdve a sportolókig, támogatókig, közreműködőkig. A felelősség egy része mindenképpen a háttérben működő sportszervezeteké. A társadalmi felelősségvállalás alapvető irányelve azonban az, hogy a sportban résztvevő minden szereplőnek közös a felelőssége abban a tekintetben, hogy milyen morális példát mutat. A DLSZ ezért azt az alapvető szempontot tartja követendőnek, hogy a sport a társadalom számára az egészség, a becsület, és a tisztesség jelképe.

Dunaújváros, 2013. április 30.

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Letölthető dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon társadalmi szerepvállalás462.48 KB