Játékszabályzat 2016/2017

Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2016/2017 Játékszabályzat

Oszd meg másokkal!

A labdarúgó  játékosok száma

A játékban két csapat vesz részt legfeljebb 6-6 játékossal, közülük 1-1 kapussal. Kapusok nélkül mérkőzést játszani nem lehet, tehát mindkét csapat köteles a játéktéren lévő játékosai közül kapust megnevezni.

Bajnoki mérkőzésen a cserejátékosok maximális száma 10 fő.

A mérkőzésen azon játékosok szerepelhetnek, akik a mérkőzés kezdetén a jegyzőkönyvben szerepelnek. A mérkőzés megkezdése után újabb játékos nevezésére nincs lehetőség. A mérkőzés folyamán minden olyan játékos szerepelhet, aki a jegyzőkönyvben játékosként a mérkőzés megkezdése előtt nevezve lett függetlenül attól, hogy a mérkőzés kezdetén jelen van-e, avagy nincs.

A csere végrehajtása

Cserék korlátlan mennyiségben hajthatók végre a mérkőzésen. A csere egyaránt végrehajtható, ha a labda játékban vagy játékon kívül van, a következő feltételek betartása mellett:

 • A lecserélt játékos csak a cserezónán belül hagyhatja el a játékteret.
 • A cserejátékos csak a cserezónán belül léphet be a játéktérre és csak akkor, ha a lecserélt játékos teljes egészében áthaladt az oldalvonalon.
 • A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre.

Kapus-mezőnyjátékos csere csak akkor lehetséges, amikor a labda nincs játékban. Bármely játékos helyet cserélhet a kapussal, ha a cserére annak megtörténte előtt a játékvezető engedélyt adott, és a cserét akkor hajtják végre, amikor áll a játék.

A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma 4 fő. Ha bármelyik csapat létszáma sérülések, kiállítások következtében véglegesen 3 főre csökken, akkor a mérkőzést be kell szüntetni.

Büntető rendelkezések

Ha a csere végrehajtása során egy cserejátékos belép a játéktérre, mielőtt a lecserélendő játékos azt teljesen elhagyta volna:

 • A játékot meg kell szakítani (az előnyszabály figyelembevételével).
 • A lecserélendő játékost fel kell szólítani a játéktér elhagyására.
 • A cserejátékos szóban figyelmeztetni kell, ha nem volt hatással a játékra, 2 percre ki kell állítani, ha hatással volt a játékra.
 • A lecserélt játékos visszatérhet, vagy másik cserejátékos jöhet be helyette, a játékosok száma nem változik.
 • A játékot az ellenfél csapata javára megítélt közvetett szabadrúgással kell újraindítani arról a helyről, ahol a labda a játék megszakításakor volt.

Ha a csere végrehajtása során egy cserejátékos nem a cserezónán belül lép a játéktérre vagy a lecserélendő játékos nem a cserezónán belül hagyja el a játékteret:

 • A játékot meg kell szakítani.
 • A vétkes játékost szóban figyelmeztetni kell, ha nem volt hatással a játékra, 2 percre ki kell állítani, ha hatással volt a játékra.
 • Ha a cserejátékos nem a cserezónán belül lépett a játéktérre, a lecserélt játékos visszatérhet, vagy másik cserejátékos jöhet be helyette, a játékosok száma nem változik. Ha a lecserélendő játékos nem a cserezónán belül hagyja el a játékteret és 2 percre ki lett állítva, a csapat létszáma eggyel csökken.
 • A játékot az ellenfél csapata javára megítélt közvetett szabadrúgással kell újraindítani arról a helyről, ahol a labda a játék megszakításakor volt. 

A játékosok felszerelése

A csapatok egységes színű, számozott mezben kötelesek pályára lépni. A két csapat öltözékének eltérő színűnek kell lennie. Azonos szín esetén a vendégcsapatnak kell mezt cserélnie! A kapusnak olyan színeket kell viselni, amelyek megkülönbözteti őt a többi játékostól.

A játékos nem viselhet olyan felszerelést, amely veszélyezteti saját maga, vagy az ellenfél testi épségét. (Ez vonatkozik minden ékszerre is!) A játékosok az alapfelszerelésen kívül viselhetnek mást is (pl. térdvédő, szemüveg, arcmaszk, könnyített gipszkötés), feltéve, ha a viselés egyetlen célja, hogy fizikailag megvédje őt, és nem veszélyes rá vagy a többi játékosra. Ennek eldöntésére egyedül a játékvezető jogosult.

A játékvezető

A mérkőzéseket egy vagy két játékvezető vezeti, aki(k)nek korlátlan joga, hogy azon mérkőzésen érvényt szerezzen a játékszabályoknak. Két játékvezető esetén a kispadok oldalán helyezkedik el a játékvezető, míg az ellentétes oldalon a második számú játékvezető. A játékvezetőnek a játékra vonatkozó döntései véglegesek. A játékvezető csak akkor változtathatja meg döntését, ha felismeri, hogy tévedett. Ezt azonban csak addig teheti meg, amíg a játékot újra nem indította.

A mérkőzések időtartama

 • A mérkőzés időtartama: A mérkőzés két 25 perces félidőből áll.
 • A félidők közötti szünetek: A félidők közötti szünet térfélcserére, a kispadok cseréjére és némi frissítő elfogyasztására korlátozódik.
 • Várakozási idő: Várakozási idő nincs!
 • Hosszabbítás: A játékvezetőnek félidőnként minden kieső időt be kell számítania. Az elvesztegetett idő mértékének megállapítása a játékvezető kizárólagos joga. A játékvezetőnek mindkét félidőt meg kell hosszabbítania a büntetőrúgás végrehajtására.

A játék kezdete és folytatása

A játék kezdete: Amelyik csapat a sorsoláson nyer, az térfelet választ. A sorsoláson vesztes csapat kezdi a mérkőzést. A második félidőt az a csapat kezdi, aki az első félidőben térfelet választhatott.

Kezdőrúgás végrehajtása:

 • minden játékosnak a saját térfelén kell tartózkodni;
 • az ellenfél játékosainak legalább 3 m-re kell a labdától tartózkodniuk;
 • a labdának mozdulatlanul kell állnia a kezdőponton;
 • a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és elmozdult;
 • kezdőrúgást végző játékos mindaddig nem érintheti meg egyszer a labdát, amíg azt más játékos nem érintette, vagy a labda játékon kívülre nem került;
 • Kezdőrúgásból közvetlenül gól érhető el!

A játékvezetői labda:

Ha a játékot egyéb, a játékszabályokban nem rögzített módon megszakítják, és nem történt szabálytalanság, akkor a játékot játékvezetői labdával kell folytatni onnan, ahol a labda a játék megszakadásának pillanatában volt. Ha ez a büntetőterületen belül volt, akkor a labdaejtést a hatos vonal azon pontján kell elvegezni, amely az esethez a legközelebb van. A labda akkor kerül játékba, ha a földre ér. Labdaejtésből közvetlenül, első érintésből gól nem érhető el.

A támadócsapat javára az ellenfél büntetőterületen belül megítélt közvetett szabadrúgást a büntetőterületet határoló vonal azon pontjáról kell elvégezni, amelyik legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez.

Amennyiben a labda mennyezetet ér, a labdát utoljára érintő csapat ellenfele oldalbedobással/ oldalberúgással hozza ismételten játékba a labdát, az oldalvonal legközelebbi pontjáról.

A fegyelmezés eszközei és módja

A fegyelmezések fajtái:

 • szóbeli figyelmeztetés;
 • 2 perces kiállítás (sárga lapos figyelmeztetés esetén);
 • 5 perces kiállítás;
 • végleges kiállítás.

Szabálytalanságok és sportszerűtlenségek

A közvetlen szabadrúgást arról a helyről kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt, kivéve a védőcsapat javára, saját büntetőterületen belül megítélt szabadrúgást, amely a büntetőterület bármely pontjáról elvégezhető.

Büntetőrúgás

Büntetőrúgást kell ítélni, ha a játékos saját büntetőterületen belül követ el közvetlen szabadrúgást érő cselekedetet, tekintet nélkül a labda helyzetére, feltéve, hogy a labda játékban van.

Közvetett szabadrúgás

Közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha a kapus a saját büntetőterületen belül elköveti a következő három szabálytalanság valamelyiket:

 • kézzel érinti vagy megjátssza a labdát, amit csapattársa szándékosan hozzárúgott;
 • kézzel érinti a labdát, amit közvetlenül egyik csapattársa által elvégzett
 • bedobásból/oldalberúgásból kapott;
 • kézzel 4 másodpercnél tovább birtokolja a labdát saját büntetőterületen beül;
 • másodszor is kézzel érinti, vagy kezébe veszi a játékban lévő labdát, mielőtt azt az ellenfél játékosa érintette volna.

A közvetett szabadrúgást arról a helyről kell elvegezni, ahol a szabálytalanság történt A saját büntetőterületen belül megítélt közvetett szabadrúgást, a büntetőterületet határoló vonal azon pontjáról kell elvegezni, amelyik a legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez..

A játékvezetőnek fegyelmezési joga attól a pillanattól van, amikor megérkezik a játéktérre és egészen addig tart, amíg a mérkőzést befejező sípszó után azt elhagyja.

Kiállítással járó szabálytalanságok

2 percre ki kell állítani (sárga lapot kell felmutatni) azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét:

 • felelőtlenül, vagy az indokoltnál nagyobb mértékű erőbevetéssel támadja ellenfelét;
 • szabálytalansággal nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg a büntetőterületen kívül;
 • szabálytalansággal nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg a büntetőterületen belül,
 • miközben nem tesz kísérletet a labda megszerzésére;
 • szabálytalansággal gólt akadályoz meg a büntetőterületen belül, miközben kísérletet tesz a labda megszerzésére;
 • sportszerűtlen magatartásban vétkes;
 • szóval vagy mozdulattal kimutatja eltérő véleményét;
 • következetesen vét a játékszabályok ellen;
 • második alkalommal is késlelteti a játék újraindítását;
 • szögletrúgásnál, bedobásnál/berúgásnál, szabadrúgásnál vagy kidobásnál második
 • alkalommal sem tartja be az előírt távolságot;
 • ismételten a játékvezető engedélye nélkül belép vagy visszatér a játéktérre, vagy szabálytalanul hajtja végre a cserét, amellyel előnyt szerez csapatának;

5 percre ki kell állítani azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét:

 • szabálytalansággal gólt akadályoz meg a büntetőterületen kívül;
 • szabálytalansággal gólt akadályoz meg a büntetőterületen belül, miközben nem tesz kísérletet a labda megszerzésére;
 • az olyan mértékű erőbevetéssel támadja ellenfelét, amellyel sérülésveszélyt okoz;
 • egyazon mérkőzésen korábban már volt 2 perces kiállítása (sárga lapot kapott), és a játékos ismét 2 perces kiállítást (sárga lapot) érdemlő szabálysértést követ el.

Végleg ki kell állítani piros lap felmutatásával azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyiket:

 • súlyos szabálytalanságban vagy durva játékban vétkes;
 • leköpi az ellenfelet vagy bármely más személyt;
 • goromba, durva vagy sértő kifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ;
 • egyazon mérkőzésen előzőleg már volt 5 perces kiállítása és újra 2 perces kiállítást (sárga lapot) vagy 5 perces kiállítást érő szabálytalanságot követ el.

Szabadrúgások

Közvetlen vagy közvetett szabadrúgás a büntetőterületen kívülről:

 • az ellenfél minden játékosa legalább 5 méterre van a labdától, amíg az játékba nem kerül;
 • a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és elmozdult.

Közvetlen vagy közvetett szabadrúgás a védőcsapat javára a saját büntetőterületen belülről:

 • az ellenfél minden játékosa legalább 5 méterre van a labdától;
 • az ellenfél minden játékosa a büntetőterületen kívül van, amíg a labda játékba nem kerül;
 • a labda akkor van játékban, ha közvetlenül a büntetőterületen kívülre rúgták.

Ha a szabadrúgás elvégzésénél az ellenfél az előírt távolságnál közelebb van a labdához, akkor a szabadrúgást meg kell ismételni (az előnyszabály figyelembevételével), a játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell. Ismétlődés esetén (a csapat bármely tagja) a játékost 2 percre ki kell állítani. Ha a szabadrúgást a védőcsapat a saját büntetőterületen belülről végzi el, és a labda nem kerül közvetlenül játékba büntető területen kívülre, akkor a szabadrúgást meg kell ismételni.

Büntetőrúgás

Büntetőrúgást kell ítélni az a csapat ellen, amely közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanságok valamelyiket követi el a saját büntetőterületén belül, amikor a labda játékban van.

A labda és a játékosok helyzete:

A labdát a kaputól hét méterre kell elhelyezni. A büntetőrúgást végrehajtó játékost egyértelműen azonosítani kell. A védőcsapat kapusa a kapuvonalon a kapufák között, a rúgó játékossal szemben marad a rúgás elvégzéséig. A többi játékosnak a labdától minimum 5 méterre, a labda vonala mögött kell elhelyezkednie.

Ha a büntető elvégzése után a rúgó játékos (nem kézzel) másodszor is érinti a labdát, mielőtt azt más játékos is érintette volna, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni ellene a szabálytalanság helyéről. 

Bedobás/oldalberúgás

A labdát az oldalvonalról bedobással/oldalberúgással lehet játékba hozni.

Bedobásból/oldalberúgásból nem lehet közvetlenül gól/öngólt elérni! A kapus nem érintheti kézzel a csapattársától bedobásból/oldalberúgásból kapott labdát!

Végrehajtás:

Bedobás: A labda elengedésének pillanatában a dobó játékosnak:

 • arccal a játéktér felé kell fordulnia;
 • mindkét lábának egy részével érintenie kell az oldalvonalat, vagy a játéktéren kívül a talajt;
 • két kezével tartja a labdát, amelyet hátulról, a feje felett hozz előre;
 • a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret;
 • a labda akkor kerül játékba, ha eldobták és a játéktérre kerül.

Oldalberúgás: A labda elrúgásának pillanatában a dobó játékosnak:

 • a labdát az oldalvonalra, vagy a játéktéren kívül a talajra kell helyezni;
 • a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret;
 • a labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és a játéktérre kerül..

Bedobásnál/oldalberúgásnál az ellenfél játékosainak legalább 1 méterre el kell távolodnia az oldalvonaltól.

Amennyiben a bedobásra/oldalberúgásra jogosult csapat nem onnét végzi el a bedobást/oldalberúgást, ahol a labda elhagyta a játékteret, vagy 4 másodpercen belül nem végzi el azt, a bedobás/oldalberúgás joga a másik csapatra száll át. A 4 másodperc mérése akkor indul, amikor a bedobásra/oldalberúgásra jogosult csapat készen áll a végrehajtásra, és nem akkor, amikor valamely játékosa kézbe veszi a labdát. Amennyiben a bedobásra/berúgásra jogosult csapat célja a végrehajtás késleltetése, a játékvezető rövidet sípol, és megkezdi a 4 másodperc számolását, amikor a csapat készen állhatna a végrehajtásra.

Kidobás

A kidobás végrehajtás:

 • a labdát a kapuelőtér bármelyik pontjáról a védőcsapat kapusa dobja ki;
 • az ellenfél játékosai a büntetőterületen kívül helyezkednek el, amíg a labda játékba nem kerül (előnyszabály figyelembevételével);
 • a kapus addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg az egy másik játékost nem érintette;
 • a labda akkor kerül játékban, ha eldobták és közvetlenül elhagyta a büntetőterületet.

Ha a labda nem kerül közvetlenül játékba (a büntetőterületen kívülre) a kidobást meg kell ismételni.

Ha a labdát birtokló kapus 4 másodpercen belül nem végzi el a kidobást, közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára (a büntetőterületet határoló vonal azon pontjáról, amelyik a legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez).

Kidobásból közvetlenül gól/öngól nem érhető el. 

Szögletrúgás

A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Szögletrúgásból közvetlenül gól érhető el az ellenfél kapujába.

Végrehajtás:

 • a labdát a közelebb eső sarokponthoz kell helyezni;
 • az ellenfeleknek a labdától legalább öt méter távolságban kell tartózkodniuk, amíg a labda játékba nem kerül;
 • a labdát a támadócsapat egyik játékosának kell elrúgni;
 • a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és elmozdult;
 • a rúgó játékos addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg azt másik játékos nem érintette.

Kidobást kell ítélni az ellenfél javára, ha a labdát birtokló játékos 4 másodpercen belül nem végzi el a szögletrúgást.

Döntetlennel végződő mérkőzés győztesét meghatározó büntető rúgások

Egyes mérkőzéseken a mérkőzés győztese büntetőrúgások elvégzésével kerül meghatározásra. Ha játékidő letelte után döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, majd szükség esetén felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a kezdést ellenfelének.

Útmutatók, értelmezések

A következő útmutatások azért készültek, hogy tisztázzák a labdarúgás játékszabályainak helyes alkalmazását.

A kispályás labdarúgás olyan sport, melyben a játékosok közötti testi érintkezés természetes és elfogadott része a játéknak, mindamellett, a játékosoknak a szabályokat betartva, a fair play szellemet figyelembe véve kell játszaniuk. Felhívjuk azonban a játékvezetők figyelmét, hogy a testi érintkezések megítélésében legyenek szigorúbbak, mint a nagypályás labdarúgásban, tekintettel a játéktér borítására, a játéktér környezetére, így az ezekből fakadó fokozott sérülésveszélyre.

A becsúszó szerelés tiltott (kivéve a saját büntetőterületén belül tartózkodó kapus). Amennyiben szerelési szándékkal, az ellenfél játékosának közelében történik, közvetlen szabadrúgást (saját büntetőterületen belül büntetőt) kell ítélni. Amennyiben a mozdulat felelőtlen 2 perces kiállítással (sárga lappal), ha veszélyezteti ellenfele testi épségét 5 perces kiállítással, ha túlzott mértékű erőbevetéssel hajtja végre, piros lappal kell büntetni. A becsúszás akkor engedélyezett, ha nincs a közelben ellenfél játékos, így nem okoz sérülésveszélyt, mint a labda útjába való bevetődés, stb.

A súlyos szabálytalanság és a durva magatartás, beleértve a testi erő elfogadhatatlanul magas szintű használatát, piros lapos kiállítást maga után vonzó szabálytalanság.

Súlyos szabálytalanság

Súlyos szabálytalanságban vétkes az a játékos, aki túlzott erőt vagy brutalitást alkalmaz ellenfelével szemben, miközben megpróbálja megszerezni a labdát, amikor az játékban van.

Durva magatartás

Durva magatartás mind a játéktéren, mind pedig a játéktéren kívül előfordulhat attól függetlenül, hogy a labda játékban van, vagy nincs. A játékos durva magatartásban vétkes, ha túlzott erőt alkalmaz és veszélyezteti ellenfele testi épségét miközben nem kísérli meg a labdát megszerezni. Abban az esetben is durva magatartásban vétkes a játékos, ha saját csapattársával vagy bármely más személlyel szemben alkalmaz túlzott erőt vagy brutalitást.

Játékosok száma piros lap adása esetén

 • A mérkőzés folyamán piros lappal kiállított aktív játékos esetén csapata a hátralévő időt létszámhátrányban (4+1) játssza le.
 • A szabályos kezdőrúgás elvégzése előtt (mindkét félidő), illetve a félidő befejezését jelző sípszó után piros lappal kiállított játékos esetén (történjék az a pályán vagy a kispadon), a vétkes játékos csapata teljes létszámban (5+1) kezdi, vagy folytatja a mérkőzést.
 • A kispadról piros lappal kiállított cserejátékos esetén, a vétkes játékos csapata teljes létszámban (5+1) kezdi, vagy folytatja a mérkőzést.
 • A 2 illetve 5 perces kiállítását a kispadon töltő játékos piros lappal történő kiállítása esetén, csapata a hátralévő időt létszámhátrányban (4+1) játssza le.
 • A 2 vagy 5 percre kiállított játékos a kiállítás ideje alatt nem léphet a játéktérre, a véglegesen kiállított játékosnak pedig el kell hagynia a kispad és a játéktér környékét.

Kapus játéka

A kapus nem érhet el úgy gólt, hogy utoljára kézzel érintette a labdát. Ha a kapus közvetlenül az ellenfél kapujába dobja a labdát (függetlenül attól, hogy éppen játékba hozta a labdát, vagy védés után teszi), akkor az ellenfél következik kidobással. Szintén az ellenfél következik kidobással, ha egy kapus kezéről védés után (pl. öklözés) közvetlenül az ellenfél kapujába kerül a labda.

Szabálytalanságok a kapussal szemben

Felhívjuk a játékvezetők figyelmet, hogy:

 • szabálytalanságot követ el az a játékos, aki akadályozza a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon;

Ha egy játékos akadályozza a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon közvetett szabadrúgást kell ítélni, és a játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell (ismétlődés esetén 2 percre ki kell állítani).

A labda fedezése

Nem követ el szabálytalanságot az a játékos, aki úgy fedezi a labdát ellenféle elöl, hogy kezet nem használja és a labdát úgy birtokolja, hogy az megjátszható távolságra van tőle. 

Az a játékos, aki szabálytalanul használja kezet, karját, lábait vagy testét és ezzel akadályozza ellenfelét a labda megszerzésében szabálytalanságot követ el, és ellene közvetlen szabadrúgást kell ítélni. Amennyiben a játékos ezt a büntetőterületen belül követi el, úgy ellene büntetőrúgást kell ítélni.

Ollózás

Az ollózás akkor megengedett, ha a játékvezető véleménye szerint az nem veszélyes az ellenfél egyik játékosára sem.

Szándékos kezezés

A labda szándékos kezezése közvetlen szabadrúgással, ha a kezezés a saját büntetőterületen belül történt (kivéve a kapus), akkor büntetőrúgással büntetendő. Kiállítás automatikusan nem szükséges.

Vannak olyan esetek, mikor a szándékos kezezésért a vétkes játékost, a szabadrúgás mellett, sportszerűtlen magatartás miatt 2 percre ki kell állítani. Például, amikor a játékos:

 • szándékos kezezéssel megakadályozza az ellenfél ígéretes támadását;
 • gólt akar megakadályozni, de cselekedete nem sikerül, a labda gólba jut;
 • szándékos kezezéssel próbál gólt szerezni.

Játékvezetővel szembeni magatartás

Azt a játékost, aki kifejti ellenvéleményét, tiltakozik a játékvezető ítélete ellen, szóban figyelmeztetni kell, 2 vagy 5 percre ki kell állítani. Azt a játékost, aki tettlegesen bántalmazza vagy fenyegeti a játékvezetőt, vagy aki goromba, durva, sértő kifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ, piros lappal ki kell állítani.

Szimulálás

Azt a játékost, aki megpróbálja megtéveszteni a játékvezetőt sérülés színlelésével, vagy szabálytalanság szimulálásával, szóban figyelmeztetni kell sportszerűtlen magatartásért, ismétlődés esetén pedig 2 percre ki kell állítani. Ha a játék megszakításra kerül, akkor a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni arról a helyről, ahol a szabálytalanság történt.

A labda játékba hozatalának késleltetése

A játékvezetőnek figyelmeztetni kell, ismétlődés esetén pedig 2 percre ki kell állítani azokat a játékosokat, akik taktikai okokból késleltetik a labda játékba hozatalát, mint pl. ha egy játékos:

 • szögletnél, bedobásnál nem adja meg az előírt távolságot,
 • elrúgja vagy felveszi és kezében tartja a labdát, miután a játékvezető megszakította a játékot.

Az előírt távolság be nem tartása szabadrúgásnál

Ha egy játékos a szabadrúgás elvégzésének pillanatában közelebb van, mint 5 méter, akkor a

szabadrúgást meg kell ismételni (az előnyszabály figyelembevételével), a vétkes játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell, ismétlődés esetén pedig 2 percre ki kell állítani.

Szabálysértések ismétlődése

Szabadrúgás, szögletrúgás, bedobás esetén az előírt távolság be nem tartásánál, szimulálásnál, szabálytalan cserénél (ha nincs hatással a játékra) első esetben szóbeli figyelmeztet a játékvezető. Ismétlődés esetén kettő perces kiállítást kell alkalmazni akkor is, ha nem ugyanaz a játékos követi el, hanem valamelyik csapattársa.

A játékszabály kijátszása

A szabály értelmében a játékos fejjel, mellel, térddel stb. odajátszhatja kapusához a labdát. Ha azonban a játékos ezt oly módon teszi, hogy az a játékvezető véleménye szerint a szabály kijátszása, akkor az ellenfél javára közvetett szabadrúgást kell ítélni arról a helyről, ahol a szabálytalanság történt. A szabálytalanságot a mezőnyjátékos követi el, aki ki akarja játszani a szabály betűjét és szellemét.

Jelen szabályleírásban nem részletezett esetek elbírálásában, a nagypályás labdarúgás játékszabályai alapján kell eljárni.

Összeállította: Mészáros István *
Kiadva: 2016. augusztus 22.

* Nagy László: „Kispályás labdarúgó bajnokság játékszabályai 2008” felhasználásával